Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược thường niên lần thứ 22 tại Hà Nội

60 EXHIBITORS Most innovative products/technologies OF INDONESIA Will present

05/10/2016 09:09

Most innovative products/technologies OF INDONESIA

Địa chỉ : VINEXAD  |   Số 9 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam  |  Tel: (84-4) 3 8255546 (ext: 430)  |  Fax: (+84-4)3936 3085  |  Email: yenpth@vinexad.com.vn